Adatkezelési tájékoztató

A DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapján (a továbbiakban: weboldal) igyekszik maradéktalanul betartani a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályokat. Ennek értelmében a szolgáltatásai igénybevétele, valamint a weboldal használata során felmerülő adatkezelési kérdésekben az alábbi adatvédelmi rendelkezések irányadóak:

Az adatkezelő adatai:

Adatkezelő neve: DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Adatkezelő címe és az adatkezelések helye: 4025 Debrecen, Salétrom utca 3.
Adatvédelmi tisztviselő neve: Harsányi László
Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: adatkezeles@dkv.hu
Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma +3652 502 642

 Az önálló adatkezelések
 

1. Munkára jelentkezők adataival kapcsolatos adatkezelés

A Társasághoz történő jelentkezés folyamata:

A megfelelő munkavállaló kiválasztásáért az illetékes szakmai vezetők a felelősek, így a jelen adatkezeléssel összefüggő feladatok ellátása során a Társaság belső adatvédelmi tisztviselőjével együttműködve köteles az érintettek jogait biztosítani.

A Társaság a munkára jelentkezés céljából érkezett személyes adatokat tartalmazó önéletrajzok (továbbiakban: CV) esetén nem tesz különbséget azok érkezésének módja között: azonos elbírálás alá esik a papíralapon és az elektronikus módon érkezett CV.

Főszabály szerint az önéletrajzokat későbbi felhasználás céljából kategorizálja a Társaság, a később megüresedő vagy betöltendővé váló pozíciók miatt adatbázist épít belőlük. Az adatbázisba kerülő adatokat egy év elteltével semmisíti meg. Jelentkezés esetén a Társaság válaszlevelet küld/írásos formában (ED 168) tájékoztatja a jelentkezőt az adatkezelés tényéről, jogalapjáról és az adatkezelés elleni tiltakozás formáiról.

A CV-t és az azon szereplő személyes adatokat a Társaság a szabályzatban foglaltak szerint kezeli.

Az ajánlás útján érkező önéletrajzokra vonatkozó különös szabályok:

A Társaság bármely munkavállalója ajánlhatja ismerősét általánosságban vagy egy konkrét pozícióra – ebben az esetben azonban a Társaság mindig nyilatkoztatja munkavállalóját arról, hogy felhatalmazással rendelkezik az adatok érintettjétől, hogy azokat feltárja a Társaság előtt. E nyilatkozatot az adott CV tárolási határidejéig megőrzi, majd ezt követően a CV-n szereplő adatokkal együtt megsemmisíti.

Amiatt azonban, mert az érintett hozzájárulását – a munkavállalói nyilatkozattal együtt is – a Társaság csak vélelmezni tudja, ezért minden ilyen esetben tájékoztató levelet küld az ajánlott személy számára, amelyben tájékoztatja az adatkezelés tényéről, jogalapjáról és az adatkezelés elleni tiltakozás formáiról.

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-105052/2016.
adatkezelés célja: a megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása, a jelentkezők személyes adatainak kezelése
kezelt adatok köre: név, születési dátum, anyja neve, lakcím, képzési adatok, fénykép, az érintett által megadott egyéb adatok
adatkezelés jogalapja: az 5 § (1) a) és 6. § (6) szerinti érintetti hozzájárulás,
adattárolás határideje: az adatbázisba kerülő adatok esetében egy év, az interjún résztvevők adatai esetében a megőrzési határidő két év
adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan
az adatok forrása: az érintett
az érintettek köre: a Zrt.-hez önéletrajzukat elküldő személyek

Adatfeldolgozás:

Adatfeldolgozó:
Az adatfeldolgozó megnevezése:  hrfelho.hu Kft.
Az adatfeldolgozó címe:  1119 Budapest, Bártfai utca 15-17
Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: tárhely biztosítás és pályázati anyagok, önéletrajzok kezelését biztosító szoftver szolgáltatás.
 

Adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik.

Nézd meg, hogy a leendő kollégáid miért szeretnek DKV-sok lenni: